Kullanıcı Sözleşmesi

İŞLER CEPTE MOBİL UYGULAMASI İÇİN BİLGİLENDİRME VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ
(Bilgileriniz ve Onayınız * İçin)
* Onay işlemi ilk kez üye olanlar içindir

 1. Taraflar

İşbu Hizmet Kullanımı Sözleşmesi (“Sözleşme”),“İşler Cepte” mobil uygulamasını (“Uygulama”) indiren veya https://islercepte.app/ internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanan gerçek veya tüzel kişi (“Kullanıcı”) ile Ostim Mahallesi 1207 Sk Ostim No:3 D:C-D Ankara adresinde mukim “İşler Yayın Grubu ”(“Şirket”) arasında üye kayıt aşamasında gerçekleşmiş olup, sözleşme maddeleri Kullanıcı’nın Uygulama’yı mobil cihazına indirmesi ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanmaya başlaması ile birlikte, Kullanıcı tarafından kabul görmüş ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Kullanıcı bu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve bütün hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını peşinen taahhüt ederler.

İşbu sözleşmede Kullanıcı ve Şirket gerektiğinde tek olarak “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

ŞİRKET, sözleşmede değiştirilen maddeleri kullanıcıya duyurmak kaydıyla, SÖZLEŞME’yi tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Yapılan tüm değişiklikler kullanıcılara duyurulduktan 7 gün sonra geçerlilik kazanır.

2-Hizmetin Tanımı – Sözleşme Konusu

İşler Cepte mobil uygulaması (Aplikasyon/Uygulama)

İşler Cepte Mobil Uygulaması/Servisi (Uygulama), “İşler Yayın Grubu ”(“Şirket”) tarafından geliştirilmiş, data iletişimi bulunan akıllı cihazlara (cep telefonu, tablet vb) yüklenerek ve Uygulama içinde gösterildiği gibi çalıştırılarak İşler Cepte Kullanıcılarının, iletişim bilgileri ve kişisel olan/olmayan diğer  bilgilerinin eşleştirilmesi sureti ile yapacakları ürün ve hizmet (Ürün/Ürünler) alışverişlerinde  kampanyalardan haberdar olabilmelerini bu kampanyalar hakkında bilgi alabilmelerini,  belirlenen Kampanya koşullarında indirim, hediye ürün temini vb. amaçlı kullanabilmelerini sağlayan bir mobil uygulama servisidir (Diğer özellikleri aşağıda anlatılmıştır).


Kullanıcılar’ın İşler Cepte mobil uygulaması üzerinden alışveriş yaptıkları hallerde  “İşler Yayın Grubu ”(“Şirket”)’i ile mesafeli sözleşme yapmaları gerekir ve yalnız bu hallerde Kullanıcı ile “İşler Yayın Grubu ”(“Şirket”) arasında bir tüketici işlemi gerçekleşmiş olur. 


İleride İşler Cepte’ye yeni özellikler/İmkanlar eklendiği ve/veya Şirket tarafından kullanıma açıldığı taktirde,  Kullanıcılar, Şirket’çe belirlenen kurallar dahilinde yeni özellik ve İmkanlar’dan istifade edebileceklerdir.

Kullanıcılar’a sağlanan Kampanya ve sair İmkanların koşulları, kazanılacak/kullanılacak haller dahil, Ürün türü, miktarı, cinsi ve geçerlilik süreleri itibari ile “İşler Yayın Grubu ”(“Şirket”)’ince belirlenir ve bu İmkanlar ancak geçerlilik süreleri içinde edinilebilir/kullanılabilir. Kampanya ve sair İmkanların koşulları, önceden haber verilmeksizin, belirtilen hususlar itibari ile değiştirilebilir veya tamamen iptal edilebilir. Kullanıcı yapılan değişiklikler için güncelleme ve uygulama bilgilerini düzenli olarak kontrol edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


İşler Cepte (“İşler Yayın Grubu ”(“Şirket”), bu Kullanıcı Sözleşmesi’nde açıkça üstlendiği edim ve sorumluluklar ile (varsa) emredici kanunlarda kendisi için öngörülmüş mükellefiyetleri dışında, Kullanıcılara (veya İşyerlerine yahut diğer ilgililere) karşı, doğrudan/dolaylı surette herhangi bir taahhüt ve mesuliyet altında bulunmamaktadır.

3- Kullanım ve Üyelik Şartları

 • KullanıcıUygulama ve İnternet Sitesi’ndeki ücretsiz içerikleri Uygulamayı indirerek ve/veya https://islercepte.app/  adresinden üyeliğini tamamlamasını müteakiben kullanma hakkına sahip olacaktır.
 • Kullanıcı, kendisinden istenilen bilgileri tam ve gerçeğe uygun olarak bildireceğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak bildirilmesinden ve bu eksik veya gerçeğe aykırı bildirimden kaynaklanabilecek sonuçlardan sorumludur.
 • 18 yaşını doldurmamış olan Kullanıcı’nın veli veya vasisinin bu sözleşmeye açık onayını almış olduğu kabul edilir.
 • Kullanıcı’nın sisteme girdiği bilgiler, sadece Kullanıcı’nın talebi ile değiştirilebilir.
 • Kullanıcı bu sözleşmeye istediği anda erişme, kayıt etme ve uyuşmazlık durumunda kullanma hakkına sahiptir.
 • KullanıcıUygulama’nın internet bağlantısı ile çalıştığını, Uygulama içeriğindeki video, resim, fotoğraf, grafik, yazı ve görsellerin internet bağlantısı ile görüntülendiğini, internet kullanım bedellerinin Kullanıcı’nın kablosuz ağı veya mobil internet paketi üzerinden karşılanacağını, İnternet kullanım bedellerine ait Şirket’in herhangi bir taahhüdü veya sorumluluğu olmadığını bildiğini ve bu hususlarda kendisinin bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
 • Uygulamayı yüklemek ücretsiz olup, uygulama içi satın almalarda tüm vergiler dâhil satış fiyatı için ayrıca onay alınacaktır.
 • KULLANICI, İşler Cepte uygulamasını kullanarak yaptığı alışverişlerden kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, vergi, pul, harç vs. ödemeleri ilgili kurumlara açık artırmaların tamamlanmasını müteakip yapmayı kabul ederler.

4- Şirketin Görev ve Sorumlulukları

 • Şirket, İşler Cepte mobil Uygulaması ve/veya İnternet Sitesi yolu ile Kullanıcı’lara, eğitim alanında tavsiye niteliğinde bilgiler ve kampanyalar hakkında görsel, işitsel ya da yazılı içerik sağlayacaktır.
 • İşler Cepte mobil uygulaması, tedarikçilerin ürünlerini sergiledikleri, ve tüketicinin bu ürünlere ulaşabildiği sanal pazar yeridir. ŞİRKET, İşler Cepte uygulaması aracılığı ile sadece bu pazar yerinin yöneticisidir, tedarikçi ile tüketici arasındaki hiçbir işlemde ŞİRKET’in ayrıca taraf olduğu özel anlaşmalar hariç, hukuki sorumluluğu yoktur.
 • Şirket, mücbir sebepler, bağlantı sorunları, internet kesintileri, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler, kullanım hataları ve Kullanıcının Uygulama ya da İnternet sitesini kullandığı cihaza veya cihazın işletim sistemi versiyonuna bağlı olan nedenler ile Uygulama’da ve İnternet Sitesi’nde oluşabilecek kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir.
 • Kullanıcının İşler Cepte mobil uygulamasını ve/veya  İnternet Sitesi’ni kullanım amacına aykırı olarak kullandığını tespit etmesi durumunda Şirket Kullanıcı’nın faydalandığı/faydalanacağı kampanya ve/veya imkanları iptal edebilir, Kullanıcı’nın üyeliğini durdurabilir, askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir. Bu halde Kullanıcı Şirket’ten herhangi bir isim altında hiçbir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 • Şirket, Kullanıcılarına daha iyi bir hizmet verebilmek ya da kendilerini çeşitli kampanyalara davet edebilmek amacıyla amacıyla Kullanıcı’nın bazı kişisel bilgilerini (ad ve soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası vb.) talep edebilir ve bu amaçla Kullanıcı’ya anket ya da bilgi formu doldurtabilir. Şirket sunucu ve bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, kullanıcı profillerine yönelik özel kampanya faaliyetlerinin kurgulanması amacıyla Şirket tarafından ve sair ilgililerce işlenebilir, kullanılabilir, paylaşılabilir ve  aktarılabilir.
 • ŞİRKET, İşler Cepte mobil uygulaması ve/veya internet sitesi üzenden üyelik işlemi gerçekleştirilen  kayıtlı kullanıcılarından temin ettiği bilgilerin doğruluğu konusunda herhangi bir teminat veya garanti vermez. Sadece KULLANICILAR arası karşılıklı güveni artırma amacıyla, tamamen KULLANICILAR’ın inisiyatifine dayalı Kullanıcı Profili adı altında bir değerlendirme ve puanlama sistemi kurulmuştur. ŞİRKET hiçbir şart altında Kullanıcı Profili bilgilerinin tüketici  ve/veya tedarikçiler tarafından kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek maddi, manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. KULLANICILAR arası gerçekleşecek ticaretin nihai her türlü hukuki ve mali yükümlülüğü sadece ve sadece ticarete taraf KULLANICILAR’a aittir. ŞİRKET hiçbir şart altında gerçekleşen ticarete taraf değildir. Sergilenen ürünün kalitesi, güvenirliliği veya yasallığı konusunda ŞİRKET tarafından herhangi bir kontrol yapılmaz. Ayrıca sergilenen ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ŞİRKET garantisinde değildir. ŞİRKET hiçbir şart altında eksik bilgiden dolayı hiçbir isim veya gerekçe altında sorumlu tutulamaz.
 • İşler Cepte mobil uygulaması ve/veya internet sitesi üzerinden gerçekleşen işlemler ile ŞİRKET’in doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmaması nedeniyle, KULLANICI, gerçekleştirdiği işlemler sonucunda doğabilecek anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların yol açacağı, bilinen veya bilinmeyen, şüpheli veya şüphesiz, ifşa edilmiş veya edilmemiş, iddia, talep ve/veya hasarlardan, ŞİRKETİ, temsilcilerini ve çalışanlarını sorumlu tutmamayı, herhangi bir isim veya gerekçe altında tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yönelecek her türlü talepten muaf tutmayı üye olarak ve bu SÖZLEŞMEYİ onaylayarak peşinen kabul ve beyan eder.

5- Ürün Sergileme ve Satış

 • Ürün Tanıtımı

İşler Cepte mobil uygulaması ve/veya internet sitesinde ürünün tanıtımı amacıyla yazılı bilgilerin yanı sıra resim, video ve grafikler ile çeşitli görsel materyaller kullanılabilir. Sergilenen tüm ürünler uygun kategori içinde listelenmelidir.

 • Hileli Davranış

ŞİRKET, İşler Cepte mobil uygulaması ve/veya internet sitesinde gerçekleştirilen işlemlerde hileli davranış gösteren KULLANICILARI tek taraflı olarak, herhangi bir onaya ihtiyaç duymadan ve önceden uyarıda bulunma zorunluluğu olmadan üyeliği geçici veya süresiz kısıtlama, yasaklama veyahut üyeliğe tamamen son verme hakkına sahiptir. Hangi işlemlerin hileli olarak vasıflandırılacağı kararı tamamen ŞİRKET’e aittir. KULLANICILAR, üye olmak suretiyle yasaklama işlemi konusunda her türlü yetkiyi peşinen ŞİRKET’e verdiklerini kabul ederler.

6- Kampanyalar

Şirket, Kullanıcı’ların yararlanması için İnternet Sitesi ve/veya Uygulama üzerinden zaman zaman çeşitli indirim, hediye, fırsat, teklif vb. kampanyalar yapabilir. İşbu kampanyaların tüm şart ve koşulları Şirket tarafından düzenlenecektir. Şirket kampanya ve tekliflerin içeriği ile ilgili her türlü değişiklik yapma ve kampanya ve özel tekliflerin yürütme hakkını önceden ve habersiz durdurma hakkını saklı tutar.

Şirket, Kullanıcı’ların bilgilerini ve işlenen verileri kullanarak kişiye özel indirim, hediye, fırsat ve kampanya(özetle imkanları) çeşitlendirebilir. Kullanıcı’ya özel olarak sunulan ve tanımlanan kampanya vs. imkanların üçüncü kişilerle paylaşılmaması, kullanıcı hesabına üçüncü kişilerin giriş yapmasına izin vermek suretiyle başkaca kişilere kullandırılmaması gerekmekte olup işbu hükmün ihlali halinde Şirket uğradığı/uğrayacağı zararın tazmini isteme hakkını saklı tutar.

        

7- Kullanıcı Sözleşmesi’nin Süresi, Sona Ermesi ve Bu Halde Uygulanacak Koşullar

*Bu Kullanıcı Sözleşmesi süresizdir ve Sözleşme’nin  muhtelif hükümlerinde belirtilen sona erme hallerinin yanı sıra aşağıdaki hükümlere göre sona erene kadar geçerliliğini muhafaza eder.


* Kullancı dilediği her zaman  uygulama ve/veya Wep sitesi üzerinden hesap silme talebinde bulunarak herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin bu Sözleşme’den cayabilir ve yine her zaman aynı şekilde sona erdirebilir.

*ŞİRKET de bu Sözleşmeyi dilediği her zaman, Kullanıcı’ya, Uygulama üzerinden ve sair  iletişim kanallarından bildirerek tek yanlı ve tazminatsız sona erdirebilir. Üyeliğin sona ermesi halinde Kullanıcı Sözleşmesi kendiliğinden sona erer.

* Kullanıcı’nın vefatı veya İşler Cepte Mobil Uygulamasını kullanması fiilen mümkün olmayacak bir rahatsızlığı halinde, bunun gibi ŞİRKET’in (kanuni birleşme, bölünme, devrolunma ve devralmalar hariç) kanunen fesh olması ya da tasfiyesi halinde bu Kullanıcı Sözleşmesi kendiliğinden sona erer.

*  Sözleşme’nin herhangi bir sebepten herhangi bir zamanda sona erdiği hallerde Kullanıcı kişisel verilerinin ve kişisel olmayan bilgilerinin kullanımı-işlenmesinin ve Kullanıcı’ya iletişimlerin durdurulması, bunun gibi kişisel verilerin silinmesi-yok edilmesi, Sözleşme’nin (Bilgilendirmeler dahil) ilgili hükümlerinde ve kanunlarda belirtilen özel usul ve kurallara tabidir.

* Sözleşme her ne sebepten ve her ne zaman sona ermiş olursa olsun, Kullanıcı’dan veya ŞİRKET’ten ve sair ilgililerinden tazminat ve diğer bir ödeme talep edilemez. Üyeliği sona eren Kullanıcı’nın hesabı kapanır, Kullanıcı’ya özel sunulan tüm imkanlar ile hesapta biriken kupon, indirim, fırsat ve kampanyalar ek bildirim yapılmaksızın sona erer. Ancak ŞİRKET’in, Kullanıcı Sözleşmesi’nin ilgili ve/veya Kullanıcı ile mesafeli tüketici işlemlerine ve kanuna göre bu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra Kullanıcı’ya karşı sahip olduğu hak-imkanları saklıdır.
Kullanıcının da bu Sözleşme’de açıkça belirtilmiş hakları ile ilgili “emredici” (amir) mevzuattan doğan hakları her durumda-ayrıca mevcut ve geçerlidir.

* Sözleşme’nin sona erdiği hallerde Kullanıcıların cihazlarındaki İşler Cepte Mobil Uygulaması’nı kaldırmaları gerekebilir; aksi halde İşler Cepte’nin olağan uygulamasında yapıla gelmekte olan genel iletileri almaya devam edebilirler, ancak bu durum Sözleşme’nin devam ettiği ve Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirli hak-İmkanlara sahip olmaya ve/veya kullanmaya devam edebileceği anlamına gelmez.

8 – Mücbir Sebepler

Genel veya ŞİRKET, tedarikçi ve servis-hizmet sağlayıcıları nezdinde oluşabilecek teknik aksaklıklar, bakım çalışmaları vb. sırasındaki kesintiler, İşler Cepte Mobil Uygulamasındaki yazılımsal sorunlar, Uygulama’nın Kullanıcı cihazı ile uyumsuzluğu veya uyumsuz hale gelmesi, elektronik-sesli haberleşme ve iletişimdeki her türlü aksaklık ve kesintiler, yetkili mercilerin emir ve yasaklamaları, emredici kanun hükümlerine uyulması lüzumu, grev-lokavt, halk hareketleri, savaş, deprem, yangın gibi doğal afetler ve diğer inisiyatif dışı haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebeplerden ötürü Kullanıcı cihazının ve/veya herhangi bir data iletişim fonksiyonunun ve/veya İşler Cepte Uygulaması’nın kısmen/tamamen çalışmaması veya Kullanıcının herhangi bir  bilgilendirme, özellik, servis ve/veya Kampanya-İmkandan yararlanamaması halinde ŞİRKET ve hizmet sağlayıcıları ile sair ilgililerinin bu sebepten kaynaklı Kullanıcı kayıp ve zararlarından herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır. Mücbir sebep süresinde, Taraflar’ın sorumluluk ve vazifeleri askıya alınacak ve bu süre içinde sözleşme hükümlerinin yerine getirilememesi nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulanmayacak veya Taraflar birbirlerinden zararların tazminini talep etmeyecektir. Bu mücbir sebep durumu 1 (bir) aydan fazla sürer ise, Taraflar başka herhangi bir sorumluluk altına girmeksizin bu sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

9- Gizlilik-Güvenlik ve Kişisel Verilerin korunması

*İşler Cepte (“İşler Yayın Grubu ”(“Şirket”), Kullanıcılar’ın isim, soyisim, cep telefon numaraları, teknik kodları, reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, doğum tarihi, yaşadığı şehir, cinsiyet ve diğer ürünlere ilişkin alışveriş bilgileri, tercihleri, beğeni ve zevkleri gibi kişisel bilgilerini veri kayıt sisteminde muhafaza eder. Kullanıcılar  Uygulama’ya girdikleri ve sair yollar ile verdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar.
Kişisel tercihler ile ilgili olup  İşler Cepte uygulaması üzerinden paylaşılan bilgiler de İşler Cepte ’de saklanabilir.


*İşler Cepte Kullanıcılar için olabildiğince en uygun Kampanyaların üretilmesini  amaçlamaktadır. Bu amaçla Kullanıcılar’ın İşler Cepte uygulaması üzerinden yararlandığı Kampanyalar, beğendikleri ürünler, bunlara ilişkin alışveriş alışkanlıkları-tercihleri, alışveriş fatura vb. bilgileri, katıldıkları oyunlar ve genel olarak Uygulamayı kullanma işlemleri ile kullanım trendleri İşler Cepte nezdindeki basılı/manyetik arşivlere kaydedilip işlenerek İşler Cepte özellik- servislerinden ve İmkanlardan istifade edebilmeleri amacı ile  kullanılır, paylaşılır ve sair suretler ile işlenir. 

*Kullanıcı’nın o anda bulunduğu konuma (şehir, semt, bölge, işyeri-mağaza vb lokasyonlara)  uygun teklifleri cihazında (Uygulamada) ve/veya sosyal medya hesapları ile online reklam ağlarında görebilmesi için İşler Cepte bu lokasyon bilgilerini  saklayabilir ve işleyebilir/inceleyebilir. Bu sayede örneğin farklı bir şehirde olduğu için zaten yararlanamayacağı (söz konusu lokasyona özgü) bir  Kampanya  bilgisi-teklifi yerine, Kullanıcı’ya o anda bulunduğu konuma uygun Kampanya ve tekliflerin gönderilmesi, bunları İşler Cepte Uygulamasında görebilmesi sağlanır (İşler Cepte’nin tüm Kullanıcılar’a gösterilen/gönderilen bilgilendirmeler ve genel Kampanyalar  lokasyondan bağımsız duyurulurlar).

*Kullanıcıya tanıtım-reklam amaçlı her türlü iletişim yapılabilir. Kullanıcılar konum (lokasyon) ve/veya bluetooth-beacon vb, iletişim ayarlarını Cihazlarının  Ayarlar vb bölümünden istedikleri zaman açıp kapatabilirler   Ancak cihazlardaki bu ayarların kapatılması durumunda söz konusu teklifler, bilgilendirmeler, reklam-tanıtımlar algılanamaz (Uygulamada görülemez),  mağaza içi fırsatlardan-oyunlardan, İmkânlardan yararlanılamaz.


*İşler Cepte, Kullanıcının  ŞİRKET nezdindeki Kullanıcı bilgilerini ve/veya sosyal medya hesaplarındaki mevcut-sonradan oluşacak bilgilerini (ürünlere ilişkin alışveriş bilgileri, tercihleri, zevkleri ve beğenileri, mağaza kartları, banka ve kredi kartı gibi kart bilgileri ile bunlarla ilişkilendirilmiş bilgiler dahil) Uygulamanın işlerliğini ve faydalanılabilmesini sağlamak için alabilir, geçici veya daimi olarak kaydedebilir, İşler Cepte (ŞİRKET) nezdindeki bilgileri ile birleştirebilir, sınıflandırabilir, ilgililere aktarabilir, kullanabilir ve sair suretler ile işleyebilir. Kullanıcılar’ın, alışverişlerde o alışveriş ile ilgili (konum-lokasyon, tarih, tutar, ürüne ilişkin alışveriş içeriği, beğeni, tercih) bilgileri doğrultusunda ileride Kullanıcı’ya  uygun Kampanya teklifleri sunulabilmesi amacı ile kullanılır. 

*Kullanıcılar’ın İşler Cepte’de ve içinde yer aldıkları yapıları-siteleri ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ürünler ve alışveriş konusu ürün-tutar bilgileri dahil) cihazlarında ilgili fonksiyonlar açık ise bluetooth ve kablosuz ağ bağlantılarından uygun teknik yöntemler ile alınabilir ve İşler Cepte ve sair ilgililerce işlenebilir, kullanılabilir, paylaşılabilir ve  aktarılabilir.


*ŞİRKET aynı amaçlar ile diğer üçüncü şahıs kaynaklarından ve servis sağlayıcılardan zaman zaman belirtilen muhtelif Kullanıcı bilgilerini alabilir ve bu bilgileri İşler Cepte Sistemi’ndeki bilgileri ile birlikte işleyebilir.
İşler Cepte, Kullanıcılar’a Uygulama içerisinde veya diğer uygun yöntemler ile yaptığı anketlerde edinilen bilgileri (de) işleyebilir ve kullanabilir (İşler Cepte  uygulaması üzerinden yapılabilecek bu tür anket sorularını cevaplayıp cevaplamamak Kullanıcı’nın kararındadır, bununla beraber anketlere katılma hususunda bir ödül, hediye vb öngörülmesi durumunda, katılmayanlar bundan istifade edemez).İşler Cepte, ilgili kanunlar çerçevesinde, doğrudan veya ilgili hizmet sağlayıcıları marifeti ile, Kullanıcılar’a Kampanya teklifleri ve şartları, öngörülen İmkanlar ile ilgili olarak her türlü ticari ve ticari olmayan elektronik iletişim (Uygulama içinden anlık bildirimler, sms, kablosuz iletişim ve/veya e-posta yollarından herhangi biri veya bir kaçı ile) yaparlar, elektronik ileti gönderirler. Kullanıcılara gönderilen bu iletiler için Kullanıcılar’dan İşler Cepte tarafından herhangi bir bedel alınmaz.  Kullanıcılar’ın İşler Cepte Uygulamasını kullanırken yaptıkları data kullanımı ve iletişimlerin ücret-masrafları ise, abonesi oldukları servis sağlayıcı ile anlaşmalarına tabidir ve kendilerine aittir.


*İşler Cepte’nin Kullanıcılar’a elektronik iletişimleri için Kullanıcı mobil iletişim bilgileri, iletişim adresleri ve konum verileri kullanılabilir. Ancak İşler Cepte’den email, sms  ya da Uygulama üzerinden anında iletim bildirimleri almak istemeyen Kullanıcılar, mobil cihazlarından veya gönderilen iletilerin sonunda yer alan ret bilgileri veya İYS üzerinden istemlerini belirtmeleri durumunda email, sms veya uygulama üzerinden anında iletim bildirimlerini ve diğer iletileri almayabilirler.

*İşler Cepte, kümüle (toplu) Kullanıcı bilgilerini ad-soyad bilgilerini içermeyecek şekilde ve fakat diğer gereken bilgiler ile birlikte iş ortakları (yatırımcıları dahil), basın gibi üçüncü şahıslar ile paylaşabilir. Örnek olarak İşler Cepte yatırımcılarına veya basına toplam üye sayısını, Kullanıcılar’ın demografik durumlarını, sipariş sayıları gibi kümüle bilgileri verebilir. Anonimleştirilmiş her türlü istatistiki bilgiyi uygun bulduğu üçüncü kişiler ile paylaşabilir.


*Muhtelif paylaşımlar için İşler Cepte uygulaması üzerinden veya haricen Kullanıcı’nın Kampanya (genel ifadesi ile İmkan) bazında izni de talep edilebilir;  yararlanmak isteyen Kullanıcıların bu izni vermesi gerekmektedir. Ancak zaman zaman bu şekilde izin istenmesi/verilmesi İşler Cepte’nin olağan özellikleri ve servisleri dahilinde yapacağı her Kampanya iletişimi ve benzerleri için her seferinde bu prosedürün uygulanması gerektiği ve uygulanacağı anlamına gelmemektedir.  İlgili İmkândan istifade edebilecek durumda bulunan ve/veya katılan Kullanıcı’nın bu  tür işlenmelere ayrıca bir izni vb. gerekmeksizin bu Sözleşme‘ye onayı dahilinde rızası bulunduğu kabul edilir. Kişisel verilerinin korunması ile ilgili kanuni gerekler yine yerine getirileceği gibi, Kullanıcı’nın söz konusu kişisel verilerine ilişkin hak ve imkanları her hâlükârda mevcuttur.  ŞİRKET’in İşler Cepte Sistemi için (yurt içindeki ve dışındaki) “sunucu barındırma/işletim” servisi, data analiz sağlayıcıları, sosyal medya işletmecileri, online reklam ağları ve işletmeleri, İşler Cepte’nin Kullanıcılar’a data ve elektronik ileti gönderecek servis  sağlayıcılar ile lüzumlu Kullanıcı iletişim bilgilerini paylaşabilir, İşler Cepte’nin uygulaması ve şikayetler/yanıtlanması ile ilgili yapılan görüşmeler kayda alınabilecek, kullanılabilecek ve paylaşılabilecektir. Bu Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylayan, böylece keza üyelik işlemleri sırasında kişisel verileri-ticari elektronik ileti gönderimi/ticari elektronik iletişim için izin/onay vermiş olan  Kullanıcılar, kişisel ve kişisel olmayan mevcut-sonradan oluşacak  bilgilerinin (isim, soy isim, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşadıkları bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, giyim ürünleri dahil her türlü ürün-hizmetlere ilişkin alışverişleri ve alışveriş alışkanlıkları-tercihleri, beğenileri, cep ve diğer telefon no.ları, cep telefonu teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri mail adresleri, konumları vs.) kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret-haberleşme mevzuatına uygun biçimde, Bilgilendirme Bölümü ve yukarıdaki kapsamda kaydına, muhafazasına, kullanımına, yurt içinde ve dışında aktarılmasına, paylaşımına, diğer suretler ile işlenmesine ve kendilerine İşler Cepte üzerinden ve diğer iletişim kanallarından ticari reklam, tanıtım ve kampanya duyuları-gönderimleri dahil olmak üzere ticari ve sair iletişim yapılmasına muvafakat etmiş olurlar ve aksi Kullanıcı tarafından İşler Cepte’ye (belirtilen iletişim kanallarından) bildirilmediği sürece, İşler Cepte uygulaması cihazdan kaldırılmış yahut Kullanıcı Sözleşmesi sona ermiş olsun/olmasın, bu muvafakatleri geçerli olmaya devam eder.
Uygulamanın herhangi bir kanal için iletişimi engellemiş olan Kullanıcılar, bilahare iletişimi açtıklarında, ticari elektronik ileti gönderimi için üyelik işlemleri sırasında verdikleri izin-onay, açtıkları iletişim kanalı için, ayrıca herhangi bir işleme gerek kalmaksızın yürürlüğünü devam ettirir. Diğer deyişle, sırf herhangi bir kanal için iletişim özelliğinin kapatılmış olması Kullanıcı’nın bu hususta verdiği izni iptal ettiği anlamında değildir, sadece, kapalı tuttuğu sürece SMS, e-mail vb ile iletişim almaması sonucu doğurur, Kullanıcı ilgili fonksiyonu tekrar açtığında, tarafına ticari elektronik ileti gönderimleri, ayrıca bir izin/onayına gerek bulunmaksızın ve fakat usulünce kanuni red hakkını kullanana kadar, önceden  herhangi bir surette verdiği onay uyarınca ve kapsamında devam eder.

10- Genel Hükümler

* Kullanıcılar’ın İşler Cepte Mobil Uygulamasına ilişkin her türlü şifre-kodlarını, yükledikleri bilgilerini, keza varsa kredi kartı bilgilerini ve genel olarak Uygulamanın yüklü olduğu cihazlarını korumaları, bunların ve/veya içeriği bilgilerin, keza cihazlarının ilgisiz üçüncü kişilerin eline geçmemesi (hırsızlar, virüsler ve diğer zararlı programlarca yapılabilenler de dahil) için, lüzumlu tüm tedbirleri şahsen almaları ve daimi surette uygulamaları gerekir. Banka kartı/kredi kartı gibi kart bilgilerinin İşler Cepte içinde muhafaza edilip fiziken ibraz olunmaksızın kullanılabilmesi ve benzeri fonksiyonlar, Kullanıcılar’ın isterlerse istifade edebilecekleri, gerek İşler Cepte’ye eklenmesinde, gerek kullanımında her türlü sorumluluğu ve riskleri Kullanıcılar’a ait olan kolaylıklardan ibarettir.

* Herhangi bir Kullanıcı’ya İşler Cepte’de herhangi bir İmkânın sağlanmış olması diğer Kullanıcılar’a da aynı İmkanın sağlanacağı anlamına gelmediği gibi bir Kullanıcı’nın herhangi bir özellik, Kampanya ve İmkandan yararlanmış/yararlandırılmış olması, her zaman aynı veya benzeri İmkânlardan aynı yahut farklı koşullarda istifade edebileceği anlamına gelmemektedir. 

* Uygulama varlıklarının fikri mülkiyeti Şirket’e Yazılımın yapısı, düzeni, tasarımı, görselleri, içinde yer alan her türlü kampanya ve bilgi içeriği ile yazılımın kodu uygulama varlıklarını teşkil eder ve Şirket ve tedarikçilerine ait değerli fikri mülkiyeti oluşturur. Tüm bu varlıklar, telif hakları yasaları ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. İşbu sözleşme yazılımın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını Kullanıcıya vermemekte ve açıkça verilmemiş tüm haklar Şirket tarafından saklı tutulmaktadır.

*Madde başlıkları sadece aramada kolaylık sağlamak amaçlı olup sözleşmeye dahil özel anlam taşımaz.

11– Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Kullanıcı Sözleşmesi’nden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde ŞİRKET’in ve başvurabileceği ilgili servis-hizmet sağlayıcıları ile İşler Cepte uygulamasında yer alan kayıtlar  (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Tarafların bu husustaki emredici kanunlardan doğan hakları saklıdır. İşler Cepte Mobil Uygulaması kullanımında ŞİRKET ile Kullanıcı arasında olası uyuşmazlıklarda belirtilen iletişim kanallarından temas kurulduğunda ŞİRKET, haklı Kullanıcı talep ve şikayetlerini memnuniyetle karşılar ve çözümler.

Çözümün mümkün olmadığı hallerde bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır. Kullanıcılar uyuşmazlığın mahiyetine göre ilgili kanuni parasal sınırlar dahilinde İl-İlçe Hakem Heyetlerine ve/veya parasal sınırı aşan durumlarda Tüketici Mahkemelerine, keza ilgili İdari Mercilere başvurabilir.

12- Sözleşmenin Muhafazası Ve Devri

Bu Kullanıcı Sözleşmesi (Bilgilendirmeler bölümü dahil), ŞİRKET sistemlerinde, https://islercepte.app/ internet sitesinde ve İşler Cepte uygulaması içerisinde sadece bir “form olarak” yer almakta olup aynı biçimde Kullanıcı cihazındaki İşler Cepte Mobil Uygulamasının Profilim-Ayarlar kısmında (Uygulama cihazdan kaldırılmadığı sürece) mevcuttur; Kullanıcı’ya “özel” (taraf olarak bilgileri girilmiş) Sözleşme metni gibi bir metin,  ŞİRKET tarafından sistemlerinde ayrıca muhafaza edilmeyebilecektir. Kullanıcı, bu Sözleşme’den doğan hak ve sorumluluklarını üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. ŞİRKET bu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğmuş-doğacak haklarını, alacaklarını, yükümlülük ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir.

13- Bağlayıcılık

*Taraflar işbu sözleşmenin Taraflar üzerinde bağlayıcı olduğunu ve işbu sözleşmede yer alan yazılı tüm bilgileri, şartları okuduğunu, anladığını, tarafına ait bütün yükümlülüklere eksiksiz-zamanında uyacağını ve ilgili tüm sorumlulukları taşıyacağını olduğunu kabul ve beyan eder ve bunlara uygun hareket etmeyi kati surette taahhüt ederler. Kullanıcılar bu Sözleşmeyi kabul edip etmemekte serbesttir. Kullanıcı Sözleşmesi onaylanmak sureti ile kabul edilmediği (keza istenen bilgiler girilerek aktivasyon işlemleri usulünce yapılmadığı) takdirde İşler Cepte Mobil Uygulaması-Servisleri (cihaza yüklenmiş veya kurulmuş olsa dahi) kullanılamaz.

14- İşler Cepte Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, İşler Cepte mobil uygulamasını (“Uygulama”) indiren veya https://islercepte.app/ internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanan gerçek veya tüzel kişi (“Kullanıcı”) tarafından Şirket ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir ve kullanıcının Uygulamayı mobil cihazına indirmesi ve/veya İnternet sitesini kullanması ile yürürlüğe girer. Şirket bu koşulları Uygulama veya İnternet Sitesi üzerinde yayınlamak koşulu ile dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

KullanıcıUygulamayı indirdiğinde ve/veya İnternet Sitesini kullandığında, üyelik esnasında bildirdiği veriler(“Kişisel Veriler”)  ile kullandıkları cihazın türü/işletim sistemi/versiyonu, İnternet sitesinde gezdiği site linkleri, tarayıcı versiyonu/türü, uygulama ve/veya İnternet sitesi içindeki gezinim ve kullanım davranışları, IP bilgisi, uygulama içinde alınan hatalar, uygulama kullanım süreleri, coğrafi lokasyonu gibi  (Uygulama tarafından otomatik toplanan veriler) bilgileri Şirket ile paylaşmayı kabul eder.

KullanıcıŞirket’in bu verileri ek bir onaya gerek kalmaksızın aşağıdaki amaç ve şekillerde kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir:

 • Analiz, bilimsel çalışma ya da istatistiksel çalışmalar;
 • Şirket, Kullanıcı’nın izlediği ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, çeşitli promosyon, reklam ve kampanya kurguları, ya da uygulamanın daha yüksek bir kullanıcı memnuniyeti için yeniden düzenlenmesi/ek fonksiyon önerileri alınması amaçlarıyla Şirket’in iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir. Kullanıcı, kişisel bilgi ve verilerinin özel bu amaçla Şirket’in iş ortaklığı olan üçüncü şahıslarla paylaşılmasını kabul etmektedir.
 • Kullanıcı ek olarak, Şirketin Kişisel Veriler ile Uygulama tarafından otomatik toplanan verileri, bülten ve haberleşme bildirimleri göndermek, teknik hataları gidermek, kullanıcıya özel içerik ya da teklif sunmak, kampanya/promosyon/reklam tasarlamak ve sunmak, uygulama için satış gerçekleştirmek, uygulama tasarım ve fonksiyonlarını geliştirmek üzere kullanacağını kabul etmektedir.

Kullanıcı bilgileri, Kullanıcı’nın Uygulama’yı silmesini veya üyeliğini sona erdirmesini takip eden 3 (üç) yıl süre ile Şirket veri tabanında saklanacaktır.

Kullanıcılar, Şirket’in Üçüncü Şahıslarla (örneğin iş ortakları; teknik, ödeme ve dağıtım hizmeti taşeronları, reklam ağları, analiz sağlayıcılar, arama bilgisi sağlayıcılar, kredi referans ajansları) kurduğu ilişkiler aracılığıyla da haklarında bilgi (“Başka Kaynaklardan Edinilen Bilgiler”) edinebileceğini kabul ederler.

Kullanıcı, Şirket tarafından işbu sözleşmede belirlenen amaçlarla bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmasına muvafakat göstermektedir. Ek olarak kullanıcı aşağıdaki durumlarda da bilgilerinin kullanılabileceğine muvafakat gösterir.

 1. Şirket’in hizmetlerini sağlamak veya ulaştırmak için üçüncü bir hizmet sağlayıcıya ihtiyaç duyması;
 2. Yasal ya da mevzuat zorunlulukları, güvenlik ihtiyaçları
 3. İşletme devri/satışı
 4. Şirket’in hak ve mülkiyetinin, diğer kullanıcıların ve üçüncü şahısların hak ve mülkiyetlerinin korunması

Şirket, burada anılan amaçlarla ilgili verileri dünyanın herhangi bir yerinde bulunan kendisine ya da alt yüklenicilerine ait sunucularına aktarma hakkına sahiptir.

Uygulama ya da internet Sitesi üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcı, her zaman Şirket’ten kendisi ile ilgili olarak tutulan verilerin silinmesini talep edebilir.

Sözleşme süresince ve Sözleşme sona erse dahi sonrasında, Şirket ve/veya Şirket iştirakleri ve/veya Şirket’in birlikte iş yaptığı üçüncü kişiler Kullanıcı’nın verdiği işbu onay kapsamında Kullanıcı’ya pazarlama ve reklam amaçlı elektronik posta, kısa mesaj, bildirim gibi iletiler gönderebilecektir. Kullanıcı her zaman bu konuda verdiği onayı geri alma hakkına sahip olup bu konuda destek@islercepte.com elektronik posta adresine e-posta ile talebini iletebilir.